25. seja Občinskega sveta Občine Medvode

30. 9. 2022
Seja je potekala dne 12.10.2022 ob 16.30
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o prisotnosti in glasovanju na 25. seji OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov

Predpisi, sprejeti na tej seji

Tehnični popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 132/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2022
Začetek veljavnosti: 18.10.2022
Tip objave: Drugo
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2 (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2022
Začetek veljavnosti: 22.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2022
Začetek veljavnosti: 22.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.10.2022
Začetek veljavnosti: 22.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro